Facebook

AmaProf på Facebook.

Här vill vi utbyta erfarenheter både inom och utom parterna och de frivilliga grupperna som engagerar sig på såväl Middelaldercentret i Danmark som Fotevikens museum i Sverige. Är du intresserad av att medverka i denna diskussion och på detta interaktiva sätt utveckla samverkan mellan frivilliga intresseorganisationer och personer och instutioner, gå då med på Facebook-sidan.

Klicka här:  Facebook

 

 

 

 

 

Denna sidan ansvaras av: Pia Bach pia@middelaldercentret.dk Sandra Enoksson project@foteviken.se