Projektinformation

 

Gränsöverskridande volontärverksamhet på Archaeological Open Air Museums.

Projektets mål är att öka den gränsöverskridande vardagsintegriteten för volontärer genom att öka deras möjlighet till mobilitet och anställningsbarhet inom AOAM (Archaeological Open Air Museums) i Öresundsområdet. Ett delmål är att utveckla volontärverksamheterna för att skapa mervärde för AOAM och öka kvaliteten. Genom utbyte mellan Fotevikens museum i Sverige och Middelaldercentret i Danmark av kunskap, gemensam forskning, personal och volontärer tas rutiner, utbildningsmaterial och handledarmaterial för volontärer fram. Då parterna båda tillhör Öresundsområdet, kommer samarbetet dem emellan att leda till ett grundläggande kunskapshöjande i vikingatid och medeltid i Öresundsområdet.

Se film om bakgrunden och syftet med projektet.

 

Projektorganisationen

Lead Partner:
Fotevikens museum
Projektkoordinator: Sandra Enoksson
Ekonomiansvarig: Anette Ahlrot
Projektansvarig: Björn M. Buttler Jakobsen

Partners:
Middelaldercentret:
Partnerkoordinator: Pia Bach
Partnerleder: Peter Vemming
Ökonomiansvarlig: Martin Sönderskov

Fotevikens museum:
Partnerkoordinator: Sandra Enoksson
Partnerledare: Björn M. Buttler Jakobsen
Ekonomiansvarig: Anette Ahlrot

Ansvarsområden:
Hemsidor: Sandra Enoksson
Facebook-sidan: Sandra Enoksson och Pia Bach
Youtube-kanal och film: Peter Vemming Hansen
Kurser och seminarier: Pia Bach
Volontärutbyten: Sandra Enoksson och Jackie Wahrgren
Information och kommunikation: Sandra Enoksson
Administration: Sandra Enoksson

Detta projektet är delfinansierat av: